Kde sa najčastejšie používa protipožiarny systém PROTENG®?

 

cert1. Ochrana väčších motorov rôznych pracovných strojov a ich nadstavieb, autobusov a kamiónov, ktoré sú uzavreté pod kapotážou.

2. Ochrana motorových priestorov a kabeláže pod palubnou doskou osobných a súťažných automobilov a veteránov.

3. Ochrana serverových RACK-ov, serverových skríň, samostatných počítačov, telekomunikačných rozvodov.

4. Ochrana transformátorových staníc a samostatných elektrických rozvádzačov.

5. Ochrana všetkých ostatných zariadení, kde hrozí vznik otvoreného ohňa a veľké škody.

 

Celý princíp fungovania je postavený na jednej polyamidovej hadici o priemere 18 mm a dĺžke 40-400 cm (podľa typu použitia), v ktorej je natlakovaná účinná hasiaca látka FM200 s presným názvom heptafluorpropan (vlastnosti plynu). 

 

Pri normálnej teplote je vďaka tlaku 5 barov v tomto relatívne malom priestore uložených 110 až 1000 g hasiva (podľa dlžky produktu). Pri zahrievaní okolia plameňmi sa tlak pri teplote 100 ° zvyšuje až na 15 barov. 

Samotné spustenie systému je aktivované teplotou nad 120 °, kedy zmäknutá polyamidová stena praskne presne v miestach najvyššieho tepelného namáhania a do priestoru uvoľňuje pod tlakom až 15 barov hasiaci plyn. 
Ten spoľahlivo a účinne hasí požiar už v zárodku, pri hasení nepoškodí žiadne elektrické súčasti a to ani pri prevádzke.

 

 

protengSD

 

Celý systém je plne automatický, nepotrebuje žiadnu obsluhu a spustí sa okamžite, keď dôjde k požiaru.

Chráni Vás a Váš majetok 24 hodín denne. 

Jedinečné výhody systému PROTENG

Bezkonkurenčný reakčný čas hasenia


Dlhodobá životnosť


Bez nutnosti obsluhy


Široké možnosti použitia


24 h automatický dohľad


Neuveriteľne jednoduchý princíp


Mimoriadne jednoduchá a flexibilná montáž, ktorú zvládne úplne každý svojpomocne


Variabilné prevedenie


Spoľahlivo a účinne hasí požiar už v zárodku


Druhotné účinky neexistujú


Svojím chemickým zložením nijako neohrozuje zdravie


Po aktivácii, zahasení a odparení nezanecháva na rozdiel od práškových hasiacich prístrojov žiadne stopy a nepoškodí ani elektronické časti


Systém nevyžaduje žiadnu údržbu a ani pravidelné kontroly


Kedykoľvek si hasiace zariadenie PROTENG môžete preniesť na iné zariadenie 

Jedinečný protipožiarny systém PROTENG® sa vyznačuje:

a.) Jednoduchosťou a šírkou použitia

b.) Dvadsaťštyrihodinovou ochranou 365 dní v roku (24/365)

Systém PROTENG® je dnes využívaný Severoatlantickou alianciou NATO, Armádou SR, Políciou v Bahrajne, plynárenskými spoločnosťami Transgas Nitra, Diesel Gbely, DP v Bratislave a Budapešti, aj výrobcom autobusov Solaris. 
Pre svoju efektivitu a univerzálnosť je systém PROTENG® používaný aj v bankovom, finančnom a IT sektore.

Aby ste takto neskončili, používajte systém PROTENG®

 • 1
 • 11
 • 5
 • 4
 • 6
 • 2
 • 9
 • 8
 • 13
 • 16
 • 12
 • 7
 • 14
 • 17
 • 15
 • 10
 • 3